Vidanjare

Având la bază autospeciale cu o capacitate variată ( 2-25 mc ), societatea deține măsurile necesare de precauție și autorizațiile pentru a asigura vidanjarea apelor uzate din orice locație dar și transportarea acestora la stații de epurare. Totodată, pentru a garanta siguranța mediului, compania respectă cu strictețe prezența autorizațiilor atât în ceea ce privește vidanjarea separatoarelor de grăsimi, cât și pentru vidanjarea separatoarelor de hidrocarburi.

Curăţarea conductelor de canalizare

Având la bază autospeciale cu o capacitate variată ( 2-25 mc ), societatea deține măsurile necesare de precauție și autorizațiile pentru a asigura vidanjarea apelor uzate din orice locație dar și transportarea acestora la stații de epurare. Totodată, pentru a garanta siguranța mediului, compania respectă cu strictețe prezența autorizațiilor atât în ceea ce privește vidanjarea separatoarelor de grăsimi, cât și pentru vidanjarea separatoarelor de hidrocarburi.

Desfundarea și decolmatarea sistemelor de canalizare înfundate, indiferent de gradul de colmatare

Deblocarea conductelor colmatate de reziduri de grăsimi, cu duze vibrante și rotative

Decolmatarea conductelor si frezarea radacinilor patrunse in tubulatura de canalizare cu duze special concepute si hidrocuratarea de mare presiune (peste 300 bar).

Imagini Tg. Secuiesc before – after, duze

Decolmatarea conductelor cu debit de apă

Pe parcursul ultimilor ani, Blueco Waste și-a atins obiectivul stabilit, făcând o investiție masivă în parcul auto și în echipamente, pentru a putea răspunde oricăror intervenții, indiferent de gradul de dificultate. Astfel, operațiunile noastre se desfășoară cu ajutorul unui serviciu de curățare pe conducte cu cel mai mic diametru, ajungând până la conducte cu diametrul Ø3000.

Aspirarea deșeurilor solide de la mari adâncimi

Întrucât societatea deține și o autospecială de tip aspirator-excavator, pot fi executate ușurință lucrări de aspirare a deșeurilor solide de la adâncimi mari.

Mentenanță

Blueco Waste asigură servicii de mentenanță a stațiilor de epurare, SPA-urilor, bazinelor de retenție, bazinelor de aerare, ce constau în următoarele aspecte:

• Spălarea și curățarea acestora ;
• Prelevarea probelor de apă uzată și întocmirea unui buletin de analiză ;
• Verificarea stării de funcționare în parametrii optimi ;
• Repararea sau schimbarea unor componente defecte ;
• Modernizarea cu echipamente de ultimă generație și superior calitative.

De asemenea, Blueco Waste efectuează și mentenanță lunară, semestrială sau anuală, pentru orice tip de canalizare, menajeră sau pluvială, în vederea funcționării normale a sistemelor, evitându-se astfel colmatarea țevilor și depunerea diferitelor reziduuri pe conductă.
În prezent, societatea are patru autospeciale, care efectuează zilnic mentenanța lunară în cadrul centrelor comerciale de teritoriul României.

Spălarea fațadelor, acoperișurilor, pistelor pietonale și parcărilor

Blueco Waste execută servicii de spălare cu soluții speciale pentru degresarea reziduurilor depuse de-a lungul timpului.
În ceea ce privește spălarea parcărilor auto, cu ajutorul echipamentelor și a detergenților cu care activează în domeniu, echipa Blueco Waste poate îndepărta cu ușurință petele de ulei de motor, dar și urmele proeminente de pe o suprafață mai extinsă.

Curăţarea bazinelor de apă

Spălarea și curățarea bazinelor de apă potabilă reprezintă o responsabilitate însemnată, însă cu ajutorul personalului specializat în efectuarea acestui tip de servicii, Blueco Waste asigură îndeplinirea cu succes a acestei operațiuni. Astfel, intervenția are loc prin folosirea unui jet de înaltă presiune, alături de un detergent special pentru curățarea pereților, aspirarea rezidurilor de pe fundul bazinului, la sfârșitul căreia, suprafețele sunt dezinfectate cu clor BICLOSOL ( biocid autorizat de Direcția de Sănătate Publică).

Inspecţie video CCTV

Inspecția video a conductelor de canalizare este o operațiune ce a devenit indispensabilă, întrucât aceasta joacă un rol important în verificarea lucrărilor executate pe un teren nou, fiind, de asemenea, examinată și starea conductelor existente.
Totodată, echipamentul CCTV constituie un aspect operativ deoarece, în acest mod, poate fi vizualizat interiorul conductelor, determinând, în acest fel, calitatea și starea de funcționare a acestora.
În prezent, compania are în dotare patru autolaboratoare CCTV și două echipamente de tip „push-rod” .
Autolaboratoarele sunt dotate cu câte doi roboți, unul pentru conducte cu diametrul cuprins între Ø 90 și Ø 400, cel de-al doilea robot fiind utilizat pentru conducte de până la Ø2000 . Roboții sunt, de asemenea, echipați cu un sistem de inspecție al racordurilor laterale din conducta principală de canalizare.

Inspecţia cu sistemul CCTV reprezintă singura metodă posibilă la tuburi nevizitabile (până în 2000 mm), în scopul de a stabili:

PENTRU CONDUCTELE NOI:

• calitatea lucrărilor executate
• respectarea prevederilor proiectului;
• panta conductei (echipamentul de verificare elaborează un grafic de înclinație,
• ce indică, cu exactitate, panta tronsonului inspectat);

PENTRU CONDUCTELE VECHI:

• starea generală de funcționare a conductelor;
• caracteristicile tehnice: diametre, lungimi, pante ( echipamentele CCTV au în componență senzori de înclinație, laser cu ajutorul căruia se poate determina
diametrul conductei, măsurând lungimea defecțiunilor
și a diferitelor corpuri din canalizare, și gradul de ovalizare al conductei ) ;
• secţiuni de conducte rupte, mărimea deschiderii, repetabilitatea;
• condiţiile exacte în care funcţionează instalația de canalizare;
• prezenţa fisurilor în pereţi: fisuri circulare, longitudinale, deschidere mică/mare, continui sau discontinui;
• infiltraţii în conductă/ canal: punctiforme, pe fisuri mari pe circumferinţă, cu intensitate mare/ mică etc;
• conducte demufate: cât de dese, cât de depărtate sunt capetele conductelor vecine,
• dacă au intrat rădăcini, dacă se vede garnitura de etanşare;
• conducte prăbuşite: cauza, mărimea de tub prăbuşit, dacă apa mai curge prin tuburile vecine;
• secţiuni blocate, total, parțial, cu ce sunt blocate (depuneri, corpuri grosiere, rădăcini, perete rupt etc);.

Sistemele de tip “PUSH-ROD”

Cu ajutorul acestor echipamente, se realizează inspecția video a conductelor de canalizare mici (Ø 35 – Ø 200) . Fiind instalații portabile și autonome, tehnicienii companiei pot inspecta cu ușurință conductele din interiorul clădirilor, în vederea depistării posibilelor defecțiuni ale sistemului de scurgere.
La sfârșitul oricărei operațiuni CCTV, operatorul elaborează un raport privind starea tronsoanelor de canalizare, însoțite de diagrama ce prezintă înclinația conductei.

Reabilitate conducte prin cămășuire cu liner sau torcretare

Reabilitarea conductelor fără săpătură se realizează prin cămășuirea conductelor, prin torcretare sau prin metoda CIPP, prin cămășuire cu UV liner, iar întărirea se va face cu un tren de lumini UV. Torcretarea este un procedeu de pulverizare a betonului cu presiune, acesta devenind mult mai compact și impermeabil.
Este o soluție excelentă de reabilitare, fără săpătura conductelor de apă sau a celor tehnologice din industrie, unde sunt și racorduri laterale. Reabilitarea prin cămășuire cu UV liner, prin metoda CIPP (cured-in-place-pipe), se efectuează prin introducerea unui liner din fibră de sticlă, impregnat cu rășinile care se potrivesc mediului de lucru a conductei.
Acest liner se instalează ușor și rapid în conducta ce necesită reabilitare, este umflat cu aer comprimat, până ajunge la imitarea conductei-mamă, fiind, mai apoi, introdus un tren de lumini cu lămpi UV care vor întări materialul. Această tehnologie se poate folosi pentru conducte circulare sau ovoidale cu dimensiuni de până la 1600 mm.

• Servicii de desfundare și decolmatare canalizări
• Servicii de vidanjare
• Servicii de video inspecție CCTV pe conducte cu diametrul cuprins între Ø50 – Ø2000
• Mentenanță sisteme de canalizare și stații de epurare
• Transport deșeuri
• Aspirare deșeurilor solide de la mari adâncimi
• Aspirare reziduri solide