Vidanjarea separatoarelor de hidrocarburi
cod 13 05 07*

Legislația europeană impune ca la service-uri, spalătorii auto, stații de benzină, în cazul in care acestea produc deșeuri, lichide uleioase și inflamabile, în vederea obținerii autorizației de la Agenția pentru Protecția Mediului și/sau Apele Române, instalarea separatoarelor de hidrocarburi în toate punctele de deversare a hidrocarburilor, înainte de golirea acestora în sistemul de canalizare.

Societatea deține măsurile necesare de precauție și autorizațiile necesare pentru a asigura vidanjarea separatoarelor de hidrocarburi cod 13 05 07*