Inspecţie video CCTV

Inspecția video a conductelor de canalizare este o operațiune ce a devenit indispensabilă, întrucât aceasta joacă un rol important în verificarea lucrărilor executate pe un teren nou, fiind, de asemenea, examinată și starea conductelor existente.
Totodată, echipamentul CCTV constituie un aspect operativ deoarece, în acest mod, poate fi vizualizat interiorul conductelor, determinând, în acest fel, calitatea și starea de funcționare a acestora.
În prezent, compania are în dotare patru autolaboratoare CCTV și două echipamente de tip „push-rod” .
Autolaboratoarele sunt dotate cu câte doi roboți, unul pentru conducte cu diametrul cuprins între Ø 90 și Ø 400, cel de-al doilea robot fiind utilizat pentru conducte de până la Ø2000 . Roboții sunt, de asemenea, echipați cu un sistem de inspecție al racordurilor laterale din conducta principală de canalizare.

Inspecţia cu sistemul CCTV reprezintă singura metodă posibilă la tuburi nevizitabile (până în 2000 mm), în scopul de a stabili:

PENTRU CONDUCTELE NOI:

• calitatea lucrărilor executate
• respectarea prevederilor proiectului;
• panta conductei (echipamentul de verificare elaborează un grafic de înclinație,
• ce indică, cu exactitate, panta tronsonului inspectat);

PENTRU CONDUCTELE VECHI:

• starea generală de funcționare a conductelor;
• caracteristicile tehnice: diametre, lungimi, pante ( echipamentele CCTV au în componență senzori de înclinație, laser cu ajutorul căruia se poate determina
diametrul conductei, măsurând lungimea defecțiunilor
și a diferitelor corpuri din canalizare, și gradul de ovalizare al conductei ) ;
• secţiuni de conducte rupte, mărimea deschiderii, repetabilitatea;
• condiţiile exacte în care funcţionează instalația de canalizare;
• prezenţa fisurilor în pereţi: fisuri circulare, longitudinale, deschidere mică/mare, continui sau discontinui;
• infiltraţii în conductă/ canal: punctiforme, pe fisuri mari pe circumferinţă, cu intensitate mare/ mică etc;
• conducte demufate: cât de dese, cât de depărtate sunt capetele conductelor vecine,
• dacă au intrat rădăcini, dacă se vede garnitura de etanşare;
• conducte prăbuşite: cauza, mărimea de tub prăbuşit, dacă apa mai curge prin tuburile vecine;
• secţiuni blocate, total, parțial, cu ce sunt blocate (depuneri, corpuri grosiere, rădăcini, perete rupt etc);.